Val av medlemmar till kommunens äldreråd

Är du intresserad av att vara medlem i kommunens äldreråd? Kommunstyrelsen utser äldreråd för år 2024-2025 och tar emot intresseanmälningar från allmänheten.

För att kunna vara medlem i Eckerö äldreråd behöver du ha din permanenta bosättning i kommunen. Till medlem i äldrerådet kan en kommunmedlem i den äldre befolkningen utses. Också en anhörig till en äldre person kan väljas för att äldrerådet allsidigt ska representera dem som brukaro lika former av socialservice för äldre i kommunen. En anhörig till en äldre person kan vara till exempel en närståendevårdare.

Till äldrerådet föreslår Pensionärsföreningen Västra Åland tre medlemmar och kommunstyrelsen föreslår två medlemmar efter intresseanmälningar från allmänheten. Kommunstyrelsen beslutar sedan om äldrerådets sammansättning.

Om du är intresserad av att vara medlem i äldrerådet ska du inkomma med ett skriftligt meddelande senast den 28 februari klockan 15.00, antingen direkt till kommunkansliet på Södra Överbyvägen 8 eller per e-post info@eckero.ax.