text_contact.gif

Eckerö kommunkansli
Södra Överbyvägen 8
AX-22270 ECKERÖ

Tel: +358 (0)18 32930
Fax: +358 (0)18 38269
E-post: info@eckero.ax

Anslagstavlan

2.2.2016 Efter att kommunfullmäktige tillsatte styrelsen 28.1.2016 har fullmäktiges sammansättning förändrats, eftersom några fullmäktigeledamöter då valdes in i styrelsen och deras platser i och med det fick nybesättas. Fullmäktige består efter 28.1.2016 av: ordf. Anders Svebilius, viceordf. Rune Söderlund, Brage Eklund, Kalle Björnhuvud, Kerstin Wikgren, Johan Hilander, Ronald Karlsson, Tage Mattsson, Tommy Nordin, André Sjöström, Åsa Häggblom, Magnus Jansson och Kari Kärki, se också centralnämndens meddelande 2.2.2016.

28.1.2016 Nya kommunfullmäktige efter valet i höstas sammanträdde för första gången 28.1.2016. Till ordförande för fullmäktige 2016 valdes då Anders Svebilius och till viceordförande för fullmäktige samma period valdes Rune Söderlund. Mikael Selander valdes till ordförande i styrelsen 2016-2017 och John Hilander till viceordförande i styrelsen samma period. Hela styrelsen som valdes var Mikael Selander, John Hilander, Jan-Anders Öström, Teres Backman, Gunilla Holmberg, Susann Fagerström och Janne Fagerström. Se vidare fullmäktiges protokoll;http://www.eckero.aland.fi/…/M_images/KF_28_januari_2016.pdf

Tomtpriser Marholm Kyrkoby

Miljökonsekvensbedömning Långnabba

Österängen detaljplaneändring

Förvaltningsstadgar

Solgårdens lunchmeny v.6 - v. 10

Budget 2016

Återvinningcentralen i Södra Storby - öppettider.

 

 

 

Infoblad

Det senaste numret av kommunbladet klicka här!

Föregående nummer