text_contact.gif

Eckerö kommunkansli
Södra Överbyvägen 8
AX-22270 ECKERÖ

Tel: +358 (0)18 32930
Fax: +358 (0)18 38269
E-post: info@eckero.ax

Anslagstavlan

Kommunala centralnämnden har efter kontrollräkning fastställt det slutgiltiga valresultatet i Eckerö 2015.

Följande personer har valts till ledamöter i fullmäktige i Eckerö för mandatperioden 2016-2019.

Tomtpriser Marholm Kyrkoby

Miljökonsekvensbedömning Långnabba

Österängen detaljplaneändring

Förvaltningsstadgar

Solgårdens matsedel från v. 46 - 50

Skolans matsedel från v. 43 - 47

Skolans matsedeln v. 48 - jullov

Budget 2015

Återvinningcentralen i Södra Storby - öppettider.

OBS. Från och med 5 nov. så är södergatan (gamla vägen till ÅVC) avstängd för genomfart. Besökare till ÅVC hänvisas nu till industrivägen.

 

 

Infoblad

Det senaste numret av kommunbladet klicka här!

Föregående nummer