Grundskoleutbildning för vuxna

Grundskoleutbildning för vuxna ("Grundvux") vänder sig till personer, vars hemkommun är på Åland och som har fullgjort läroplikten men inte erhållit avgångsbetyg från grundskolan. 

Grundskoleutbildning för vuxna består av: 

  • läs- och skrivkunnighetsskedet (motsvarar årskus 1 - 3)
  • inledningsskedet (motsvarar årskurs 4 - 6)
  • slutskedet (motsvarar årskurs 7 - 9)

Mer information om Grundvux hittar du på Ålands Folkhögskolas hemsida. 

Anmälan till slutskedet

Anmälan för slutskedet görs till personens hemkommun.

Blanketten fylls i av grundskolans elevhandledare, kommunens tjänsteman som ansvarar för integration eller annan av kommunen utsedd person tillsammans med personen som ska gå utbildningsformen. Anmälningsblanketten kan också fyllas i tillsammans med personens kontaktperson vid Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet eller Visa vägen.

Anmälningsblankett till slutskedet finns som bilaga här intill.