Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige i Eckerö 2024

Ordförande:
Anders Svebilius

Viceordförande:
Sven-Eric Carlsson

Övriga ledamöter:
Karl-Fredrik Björnhuvud
Lara Granlund
Jörgen Grette
Tage Mattsson
Berit Metsik
Mikael Selander
Filip Sjöblom
Mikael Stjärnfelt
Rune Söderlund