Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige i Eckerö 2021

Ordförande:
Rune Söderlund

Viceordförande:
Anders Svebilius

Övriga ledamöter:
Bernt Bergman
Kalle Björnhuvud
Johan Hilander
John Hilander
Niclas Häggblom
Ronald Karlsson
Tage Mattsson
Berit Metsik
Mikael Selander
Mikael Stjärnfelt
Birgitta Österlund