Äldrerådet

Från och med den 1.1.2021 ska det finnas äldreråd i varje kommun. Äldrerådet kan vara gemensamt för flera kommuner. Kommunstyrelsen utser äldrerådets medlemmar, som ska representera den äldre befolkningen i kommunen eller kommunerna.

Äldrerådet utgör ett kommunalt rådgivande organ som avses i kommunallagen (31a §). Rådet kan till skillnad från till exempel en kommunal nämnd inte fatta förvaltningsbeslut. 

Till äldrerådets uppgifter hör att ge utlåtanden i ärenden som handläggs i kommunen och som har betydelse för den äldre befolkningen. Äldrerådet kan även ge utlåtanden om andra myndigheters beslutsfattande som berör den äldre befolkningens livsvillkor. 

Om äldrelagen på Åland

Mer information om äldrelagen hittar du på Regeringen.ax och i Ålands författningssamling:

Handböcker, guider och information om äldrelagen från Ålands landskapsregering

Äldrelag (2020:9) för Åland

Tillämpningsguide: Äldrelag för Åland 2020-9 (pdf)