Kontaktpersoner

Kommunkansliet

Besöks- och postadress:
Södra Överbyvägen 8
AX-22270 ECKERÖ

Telefon +358 18 32930 
E-post: info@eckero.ax

Alla inkommande handlingar till kommunkansliet ska lämnas till registraturen.

Skriftlig kommunikation med Eckerö kommun blir allmän handling och kan komma att diarieföras. Känslig information ska inte sändas per okrypterad e-post.

Vill du vara säker på att din e-post till kommunkansliet registreras, adressera den till info@eckero.ax.

Observera att tjänstebrev bör ställas till Eckerö kommun, inte till enskild tjänsteman.

Handlingar och e-post till barnomsorg, skola och äldreomsorg riktas till respektive enhet, kontaktuppgifter hittar du här på sidan.