Utbildning och barnomsorg

I verksamheten inom utbildning och fritid ingår barnomsorgen, låg- och mellanstadieskolan, för- och eftermiddagsverksamheten samt fritidsverksamheten.

Vart ska jag vända mig?

Barn- och äldreomsorgsledaren har det övergripande ansvaret för barnomsorgen. 

Daghemsföreståndaren ansvarar för den dagliga verksamheten inom barnomsorgen.

Skolföreståndaren ansvarar för den dagliga verksamheten inom kommunens låg- och mellanstadieskola samt föris och eftis.

Byråsekreteraren ansvarar för beräkning av barnomsorgsavgifter, för- och eftermiddagsvårdsavgifter samt för hemvårdsstödet.