Socialservice

I Eckerö ingår kommunens äldreomsorg i socialservicens verksamhet. Hit hör hemtjänsten samt det effektiviserade serviceboendet (ESB) Solgården och Ekergårdens pensionärslägenheter.

Vart ska jag vända mig?

Barn- och äldreomsorgsledaren leder och övervakar verksamheterna inom äldreomsorgen.

Omvårdnadsledaren innehar det operativa ansvaret över det effektiviserade serviceboendet Solgården, hemtjänsten och dess personal.

Byråsekreteraren ansvarar för beräkning av hemtjänstavgifter samt fakturering för socialservice.

Kommunernas socialtjänst

Förutom äldreomsorgen är det Kommunernas socialtjänst k.f. (KST) som ansvarar för socialvården i Eckerö och på Åland. Hit hör bland annat hjälp med utkomststöd, barnskydd, handikappservice eller missbrukarvård.

Mer information om KST:s ansvarsområden inom socialservice hittar du på kommunförbundets webbplats.