Socialservice

I Eckerö ingår kommunens äldreomsorg i socialservicens verksamhet. Hit hör hemtjänsten samt servicehuset Solgården och Ekergårdens pensionärslägenheter.

Vart ska jag vända mig?

Barn- och äldreomsorgsledaren leder och övervakar verksamheterna inom äldreomsorgen.

Omvårdnadsledaren sköter servicehuset Solgården med ansvar för personalen och verksamheten samt hemtjänsten och pensionärslägenheterna på Ekergården. 

Byråsekreteraren ansvarar för beräkning av hemtjänstavgifter samt fakturering för socialservice.

Kommunernas socialtjänst

Förutom äldreomsorgen är det Kommunernas socialtjänst k.f. (KST) som ansvarar för socialvården i Eckerö och på Åland. Hit hör bland annat hjälp med utkomststöd, barnskydd, handikappservice eller missbrukarvård.

Mer information om KST:s ansvarsområden inom socialservice hittar du på kommunförbundets webbplats.