Lägenheter

För dig som vill hyra lägenhet i Eckerö hyr kommunen ut lägenheter i Storby samt 9 pensionärslägenheter i Ekergården.

Hyresbostäder i Ekebo:
11 lägenheter med 2-3 rum och kök på Svärmaregränd i Storby.

Pensionärsbostäder i Ekergården:
9 pensionärslägenheter som äldreomsorgen förvaltar.

Se lediga lägenheter i Eckerö

Lämna in din bostadsansökan

Du ansöker om lägenhet genom att ställa dig i kommunens bostadskö. Skriv ut blanketten Bostadsansökan eller hämta ett exemplar från kommunkansliet.

Skicka sedan in den ifyllda blanketten till Södra Överbyvägen 8, 22270 Eckerö eller per e-post till info@eckero.ax.

När du flyttar in och ut

När du flyttar in i och ut ur kommunens lägenheter ska du göra en flyttningsanmälan till elleverantören. Det är både den som flyttar in och den som flyttar ut som ska göra en anmälan. Tänk på att lämna in din anmälan så snart som möjligt före flytten, allra senast en vecka före flytt.

Blanketter får du från respektive elleverantörs kontor, eller så fyller du i din flyttanmälan på webben:

Flyttanmälan hos Ålands elandelslag vid flytt till/från bostad på landsbygden.

Flyttanmälan hos Mariehamns elnät vid flytt till/från bostad i Mariehamn.

För mer information, ring Ålands elandelslag telefon +358 18 39250 eller Mariehamns elnät telefon +358 18 5310.

När du flyttat ut ur lägenheten kontaktar du kommunteknikern för slutsyn. Efter slutsynen betalar vi tillbaka din garantihyra förutsatt att lägenheten är i gott skick. Se bilaga "Checklista för städning vid uppsägning av lägenhet". 

Kom också ihåg att returnera dina nycklar till kommunkansliet!