Ombud

Eckerö kommun har egna representanter i mellankommunala organ, bolag och samfund.

Mellankommunala förbundsstämmor

2022-2023: Anders Svebilius, ersättare Bernt Bergman.

Driftbolaget Eckeröhallens bolagsstämma

2020-2023: Rune Söderlund, ersättare Anders Svebilius.

Svinryggens Deponi Ab bolagsstämma

2020-2023: Johan Hilander, ersättare Niclas Häggblom.

Ålands vatten Ab bolagsstämma

2020-2023: Jan-Anders Öström, ersättare Sven-Eric Carlsson.

Ålands vindenergi andelsstämma

2020-2023: Niclas Häggblom, ersättare Bernt Bergman.

Revisorer och revisorssuppleanter

2020-2023: Tove Lindström-Koli med ersättare Andreas Holmgård, Nina Andersson med ersättare Jan-Erik Eriksson, Margareth Häggblom med ersättare Jan-Erik Mattsson.

Byalagsstämma Storby byalag

2020-2023: Mikael Selander, ersättare Jan-Anders Öström.

Enskilda väglag

2020-2023: Ann-Sofi Stjärnfelt, ersättare Tage Mattsson.

Kommunalförbundet Oasen

Boende- och vårdcenter förbundsfullmäktige 2020-2023: Jan-Anders Öström, ersättare Susann Fagerström.

Kommunalförbundet Kommunernas socialtjänst

Förbundsstämmor 2020-2023: Anders Svebilius, ersättare Jan-Anders Öström.

Södra Ålands Högstadiedistrikt förbundsfullmäktige

2020-2023: Mikael Stjärnfelt med ersättare Tage Mattsson, Berit Metsik med ersättare Birgitta Österlund.

Nämndemän vid Ålands tingsrätt 

2020-2023: Gunilla Holmberg, Anders Svebilius.

Lantmäterigodemän 

2020-2023: Gunilla Holmberg, Kalle Björnhuvud, Britt Berthén-Eklund, Niclas Häggblom, Niklas Berlin, Janne Fagerström.

Ålands jakt- och fiskemuseums delegation 

2020-2023: Bernt Bergman, Leif Borg.

Ålands kommunförbunds förbundsstämma

2020-2023: Anders Svebilius med ersättare Rune Söderlund, Jan-Anders Öström med ersättare Sven-Eric Carlsson.

Ålands brand- och räddningsförbund

2020-2023: Kalle Björnhuvud, ersättare Janne Fagerström.