Ombud

Eckerö kommun har egna representanter i mellankommunala organ, bolag och samfund.

Mellankommunala förbundsstämmor

2024-2027: Anders Svebilius och Ann-Sofi Stjärnfelt, personliga ersättare Sven-Eric Carlsson och Jan-Anders Öström.

Driftbolaget Eckeröhallens bolagsstämma

2024-2027: Anders Svebilius, ersättare Rune Söderlund.

Svinryggens Deponi Ab bolagsstämma

2024-2027: Tage Mattsson, ersättare Jan-Anders Öström.

Ålands vatten Ab bolagsstämma

2024-2027: Jan-Anders Öström, ersättare Sven-Eric Carlsson.

Ålands vindenergi andelsstämma

2024-2027: Tage Mattsson, ersättare Ann-Sofi Stjärnfelt.

Revisorer och revisorssuppleanter

2024-2027: Tove Lindström-Koli med ersättare Krister Rehn, Nina Andersson med ersättare Jan-Erik Eriksson, Margareth Häggblom med ersättare Jan-Erik Mattsson.

Delägar- och byalagsstämmor

2024-2027: Rune Söderlund, ersättare Jan-Anders Öström.

Enskilda väglag

2024-2027: Rune Söderlund, ersättare Ann-Sofi Stjärnfelt.

Kommunalförbundet Oasen boende och vårdcenter

Förbundsfullmäktige 2024-2027: Jan-Anders Öström, ersättare Sven-Eric Carlsson.

Kommunalförbundet Kommunernas socialtjänst

Förbundsstämmor 2024-2027: Anders Svebilius, ersättare Ann-Sofi Stjärnfelt.

Södra Ålands utbildningsdistrikt

Förbundsfullmäktige 2024-2027: Jan-Anders Öström och Ann-Sofi Stjärnfelt, personliga ersättare Tage Mattsson och Lara Granlund.

Nämndemän vid Ålands tingsrätt 

2024-2027: Gunilla Holmberg och Anders Svebilius.

Lantmäterigodemän 

2024-2027: Gunilla Holmberg, Karl-Fredrik Björnhuvud, Britt Berthén-Eklund, Niclas Häggblom, Niklas Berlin, Janne Fagerström.

Ålands jakt- och fiskemuseums delegation 

2024-2027: Lara Granlund och Lasse Pipping.

Ålands kommunförbund

Förbundsstämmor 2024-2027: Anders Svebilius och Ann-Sofi Stjärnfelt, personliga ersättare Sven-Eric Carlsson och Jan-Anders Öström.

Ålands brand- och räddningsförbund

2024-2027: Karl-Fredrik Björnhuvud, ersättare Sara Hamberg.