Avfall

Avfallshanteringen i Eckerö kommun

Som boende i kommunen kan du välja mellan att anlita en privat entreprenör för hushållsnära hämtning eller själv föra ditt avfall till återvinningscentralen. Eckerö kommun har fr.om 1.1.2021 infört en avfallsavgift på 45€/år för bostads och fritidshus, som årligen faktureras.

I kommunen finns sex stycken återvinningsstationer; i Marby, Överby, Kyrkoby, Böle, Skag och Torp. Till återvinningsstationerna kan du kostnadsfritt föra sorterat avfall: pappers-, metall-, glas-, plast- och kartongförpackningar samt tetror. Skrymmande avfall ska alltid föras till återvinningscentralen.

Här intill hittar du en karta över kärlens placering på återvinningscentralen och mottagningsavgifterna för avfall. Återvinningsmaterial är kostnadsfritt att lämna på återvinningscentralen. 

Återvinningscentralen i Eckerö kommun ligger i Södra Storby.

Vägbeskrivning till återvinningscentralen: 

  1. Från landskapsväg 1 svänger du söderut in på Torpvägen, som du följer cirka 1,7 kilometer.

  2. Sväng sedan in till höger på Industrivägen, fortsätt cirka 500 meter.

Öppettider

Tisdag 18-20
Torsdag 18-20
Lördag 10-14.

Observera att återvinningscentralen är stängd på helgdagar och kväll före helgdag.

Mottagningsavgifterna för avfall hittar du på sidan Avgifter.