Övriga nämnder

Gemensamma räddningsnämnden 2024-2027

Karl-Fredrik Björnhuvud, ersättare Sara Hamberg.

Gemensamma lantbruksnämnden 2024-2027

Tage Mattsson, ersättare Rickard Eklund.