Byggnadstekniska nämnden

Byggnadstekniska nämnden har lagstadgade myndighetsuppgifter enligt planlagstiftningen, byggnadslagstiftningen och renhållningslagstiftningen. I nämndens ansvarsområden ingår både bygglovsprövning och hantering av återvinning och problemavfall.

Byggnadstekniska nämnden utför kommunens fysiska planering, inklusive byggnadsplanering. Nämnden beviljar även kommunala avloppstillstånd samt sköter och utvecklar kommunens tekniska infrastruktur; vatten, avloppsledningsnät, reningsverk, gästhamn samt kommunalvägar.

Nämnden sköter även fastighetsförvaltningen av kommunägda byggnader och markområden.

Ledamöter och gruppvisa ersättare 2024-2027

Ordinarie ledamöter

Ordförande Karl-Fredrik Björnhuvud
Viceordförande Lasse Pipping
Susann Fagerström
Susanna Söderlund

Jörgen Grette

Gruppvisa ersättare

Pia Aarnio
Fredrika Nordin
Mikael Stjärnfelt
Rune Söderlund

John Hilander