Räddningsområde

Eckerö kommun tillhör räddningsområde Ålands landskommuner där räddningschefen och brandinspektören sköter det förebyggande arbetet. Det operativa arbetet sköter de frivilliga brandkårerna inom distriktet i samarbete med övriga distrikt.

Räddningsområde Ålands landskommuner har sin huvudbas i Jomala kommunkansli på Godbyvägen 448, där även distriktets räddningschef och brandinspektör har sina kansliutrymmen.

  • I området ingår tio kommuner: Eckerö, Finström, Geta, Hammarland, Jomala, Lemland, Lumparland, Saltvik, Sund och Vårdö.
     
  • Inom räddningsområdet finns 12 frivilliga brandkårer: Jomala FBK, Gottby FBK, Lemlands FBK, Hammarlands FBK, Eckerö FBK, Lumparlands FBK, Finströms FBK, Västra Saltviks FBK, Östra Saltviks FBK, Sunds FBK, Geta FBK och Vårdö FBK.

Gemensam räddningsnämnd

En gemensam räddningsnämnd leder och övervakar brand- och räddningsväsendet i distriktet samt de brandkårer som är verksamma i distriktet. Dessutom sköter och övervakar nämnden även uppgifter inom befolkningsskyddet.

Räddningsnämnden representeras av en ledamot från varje medlemskommun med personlig ersättare samt av en representant från kommunstyrelsen.

Boka sotning

För sotare, se Gula sidorna i Ålands telefonkatalog.

Besök gula sidorna på webben.