Kommunen

Eckerö är både en ö och en kommun i landskapet Åland. Vi är också Ålands och Finlands västligaste kommun. Här bor drygt 900 personer. Avståndet till Ålands enda stad Mariehamn är cirka 35 kilometer.

Socknen Eckerö nämns i dokument första gången redan på 1400-talet, men Eckerö kommun grundades först 1869 efter att kommunalförordning från 1865 bestämt att socknen och kyrkan skulle skiljas åt. Istället skulle kommunen styras av en kommunalstämma och en kommunalnämnd. Kommunalstämman höll därför sitt första möte i februari 1869.

I dag hittar du kommunens förvaltning vid Eckerö kommunkansli på Södra Överbyvägen 8.

Välkommen till Eckerö!