Momsfri socialservice

Om det är konstaterat att du inte klarar av din vardag utan hjälp kan du bli beviljad rätt till momsfri socialservice. Till exempel på grund av ålderdom, sjukdom, funktionsnedsättning, återhämtning från sjukdom eller en skada.

Servicen kan vara städning och matservice eller olika stödtjänster, som exempelvis hjälp med att uträtta ärenden. Stödet påverkas inte av din inkomst eller eventuell egendom.

Serviceavtal och serviceplan

Du kontaktar själv de företag som du vill köpa servicetjänster från, se lista över godkända företag i bilagan här intill.

Innan företaget gör upp ett serviceavtal med dig kontrollerar företagets representant att din handlingsförmåga är nedsatt, till exempel genom att begära läkarintyg.

Tillsammans gör ni även upp en serviceplan som beskriver ditt behov av servicetjänster. I planen ingår vilka tjänster du behöver samt hur ofta du behöver dem.

När du har ett serviceavtal och en serviceplan kan företaget fakturera dig de erbjudna tjänsterna momsfritt. Momsens andel av fakturan är cirka en fjärdedel och du gör en betydande inbesparing. Som kund kan du också utnyttja hushållsavdraget i din skattedeklaration, som är 50 % av priset på servicen.

Godkända serviceföretag

I bilagan här intill hittar du information om företagen som är godkända för momsfri socialservice i Eckerö kommun.