Momsfri socialservice

Om det är konstaterat att du inte klarar av din vardag utan hjälp har du rätt till momsfri socialservice. Till exempel på grund av ålderdom, sjukdom, funktionsnedsättning, återhämtning från sjukdom eller en skada.

Servicen kan vara städning och matservice eller olika stödtjänster, som exempelvis hjälp med att uträtta ärenden. Stödet påverkas inte av din inkomst eller eventuell egendom.

Serviceavtal och serviceplan

Du kontaktar själv de företag som du vill köpa servicetjänster från, se lista över godkända företag nedan.

Innan företaget gör upp ett serviceavtal med dig kontrollerar företagets representant att din handlingsförmåga är nedsatt, till exempel genom att begära läkarintyg.

Tillsammans gör ni även upp en serviceplan som beskriver ditt behov av servicetjänster. I planen ingår vilka tjänster du behöver samt hur ofta du behöver dem.

När du har ett serviceavtal och en serviceplan kan företaget fakturera dig de erbjudna tjänsterna momsfritt. Momsens andel av fakturan är cirka en fjärdedel och du gör en betydande inbesparing. Som kund kan du också utnyttja hushållsavdraget i din skattedeklaration, som är 50 % av priset på servicen.

Godkända serviceföretag

Dessa företag är godkända för för servicetjänster i Eckerö kommun:

Servicetjänster för momsfri socialservice:
Företag Telefon E-post
Ab Feja Oy +358 18  16790 info@feja.ax
Björkkö Ab +358 18 526 480 info@bjorkko.ax
Firma Rent Hem +358 457 3429306 munce.larisa@gmail.com
Folkhälsan hemtjänst och hemsjukvård
Enhetsledare Jenny Sporre
+358 457 3456250 jenny.sporre@folkhalsan.ax
Hjördis Dammvippa +358 40 7616744 dammvippan@hjordis.ax
Larisas hemstäd +358 457 3446877 larisa6304@gmail.com
Rent och fint +358 40 5401985 rentofint2017@outlook.com
Tant Gröns städ +358 40 5637422 tantgronsstad@gmail.com 
Trendum Ab +358 457 5801234 info@trendum.ax