Allemansrätten

I Norden har vi sedan urminnes tider haft rätt att röra oss fritt i skog, mark och över vatten. Denna rätt kallas allemansrätt och är en förmån och möjlighet som vi alla bör värna om. Grundregeln lyder ”du får inte störa och inte förstöra”. Det betyder att du har ett personligt ansvar för det du gör. Visa hänsyn i naturen och tänk på att du rör dig på någon annans mark.

Åland har valt att begränsa allemansrätten lite mer än i Sverige och i övriga Finland. Det beror främst på att vi har många besökare och våra skärgårdsöar och marker är mycket känsliga för slitage.

Allemansrätten på Åland

 • Du får röra dig fritt till fots och med cykel, men undvik privata tomter och bryggor samt odlad mark. Stäng alltid grindar efter dig.
   
 • Att använda naturhamnar för tillfällig uppankring och som nödhamn går bra. Gästhamnar rekommenderas som natthamn eftersom de flesta bryggor på Åland är privata och är därför inte tillåtna att använda.
   
 • Du får simma, ro, segla, paddla och köra motorbåt på annans vatten. Så långt som möjligt bör du dock använda utprickade sjöleder, främst för att risken att gå på grund är stor utanför lederna. Då man färdas utanför de utprickade sjölederna – i lokalbefolkningens fiskevatten – bör man även vara extra försiktig så att man inte skadar utlagda fiskeredskap. Visa också alltid respekt för simmande fågelkullar genom att sakta ner farten.
   
 • Eld får enligt åländsk lag inte göras upp i markerna utan markägarens tillstånd. Ålands bergsskogar är ytterst eldfängda, och eld kan förstöra berghällar för all framtid. Det är därför mycket viktigt att vara försiktig så att elden inte blossar upp och sprider sig.
   
 • Du får ta med hund om du har den kopplad. Med hänsyn till häckande sjöfågel och andra vilda djur är det enligt lag förbjudet att låta hundar gå lösa. Under häckningstid råder det även landstigningsförbud på vissa holmar.
   
 • Fisket på Åland regleras av landskapslagen om fiske. För att få fiska skall du först köpa ett fiskekort för de vatten där du tänker hålla till. För att skydda häckande sjöfågel är det förbjudet att fiska från stranden under tiden 15.4-15.6.
  Läs mer om fiskerilagstiftning och rätten till fiske på Åland landskapsregering
   
 • Du får tillfälligt slå dig ner för ta rast. Rätt att slå upp tält, övernatta i husbil eller husvagn på någon annans mark ingår däremot inte i allemansrätten utan kräver ägarens tillstånd. För övernattning rekommenderas istället campingplatser, stugbyar och gästhem.
   
 • Hjälp oss att hålla naturen ren! Det som du har fört med dig ut i naturen ska du också ta med dig tillbaka igen eller föra till närmaste sopstation. Det är i lag förbjudet att släppa ut avloppsvatten från båtar i havet.
   
 • Du får plocka svamp, bär och blommor för husbehov, men dock inte växter som enligt lag är fridlysta, som till exempel orkidéer.
   
 • Motorfordon är hänvisade till vägnätet och får inte föras in i terrängen.
  För dykning med luftaggregat krävs särskilt tillstånd från landskapsregeringens museibyrå.

Allmänna råd

Naturen har sina egna ljud; fågelsång, vindens sus i trädkronorna och vågornas brus. Många människor vistas i naturen just för att njuta av detta. Du får själv ut mera av din vistelse om du också lyssnar till naturens ljud.