Kommunstyrelse

Kommunstyrelse i Eckerö 2024-2025

Ledamöter och ersättare

Ordinarie ledamöter Personliga ersättare 
Ordförande:
Ann-Sofi Stjärnfelt
Pia Aarnio
Viceordförande:
Jan-Anders Öström
Brage Eklund
Niklas Berlin Rein Metsik
Britt Berthén-Eklund Gunilla Holmberg
Susann Fagerström Rickard Eklund
John Hilander Sanna Söderlund