Kommunstyrelse

Kommunstyrelse i Eckerö 2022-2023

Ledamöter och ersättare

Ordinarie ledamöter Personliga ersättare 
Ordförande:
Jan-Anders Öström
Brage Eklund
Vice ordförande:
Sven-Eric Carlsson
Rein Metsik
Britt Berthén-Eklund Gunilla Holmberg
Susann Fagerström Gun K Rosenqvist
John Hilander Sanna Söderlund