Äldreomsorg

Eckerö kommun har en välfungerande äldreomsorg med effektiviserat serviceboende (ESB), pensionärsbostäder och hemtjänst.

I Storby finns det effektiviserade serviceboendet (ESB) Solgården med 19 permanenta platser och 2 periodplatser. Ekergården är kommunens pensionärsbostäder i Kyrkoby. 

Omvårdnadsledaren ansvarar för äldreomsorgens operativa verksamhet och har sitt kansli på Solgården.

Institutionsvård

Eckerö kommun har fyra platser på Oasen boende- och vårdcenter. Målet är dock att i första hand ta hand om de äldre på Solgården.

Mer information om institutionsvården på Oasen.ax

Trygghetslarm

Trygghetslarmet är till för att skapa trygghet i hemmet och kan förlänga tiden den äldre kan bo kvar i sitt eget hem. Larmet används om man blivit hastigt sjuk, fallit omkull eller behöver hjälp av någon annan orsak.

Installationen av larmet bekostas av kommunen. Kommunen betalar även för ett nyckelskåp där räddningspersonalen hittar nyckeln. Månadsavgiften för klienten är 20 €.