Äldreomsorg

Eckerö kommun har en välfungerande äldreomsorg med serviceboende, pensionärsbostäder och välfungerande hemtjänst.

I Storby finns serviceboendet Solgården med 19 permanenta platser och 2 periodplatser. Ekergården är kommunens pensionärsbostäder i Kyrkoby. 

Hemserviceledaren ansvarar för äldreomsorgen och har sitt kansli på Solgården,

Förebyggande hembesök

Hemserviceledaren och en ergoterapeut från ÅHS gör hembesök till kommuninnevånare det år personen fyller 75 år. Besöket är i förebyggande syfte och kostnadsfritt. Du får bland annat information om vilka förmåner du kan söka och tips om eventuella hjälpmedel som kan underlätta vardagen.

Institutionsvård

Eckerö kommun har fyra platser på Oasen boende- och vårdcenter. Målet är dock att i första hand ta hand om de äldre på Solgården.

Mer information om institutionsvården på Oasen.ax

Trygghetslarm

Trygghetslarmet är till för att skapa trygghet i hemmet och kan förlänga tiden den äldre kan bo kvar i sitt eget hem. Larmet används om man blivit hastigt sjuk, fallit omkull eller behöver hjälp av någon annan orsak.

Installationen av larmet bekostas av kommunen. Kommunen betalar även för ett nyckelskåp där hemtjänst- och räddningspersonalen hittar nyckeln. Månadsavgiften för klienten är 20 €.