Äldreomsorg

Eckerö kommun har en välfungerande äldreomsorg med ett effektiverat serviceboende (ESB), pensionärsbostäder och hemtjänst.

I Storby finns det effektiverade serviceboendet (ESB) Solgården med 19 permanenta platser och 2 periodplatser. Ekergården är kommunens pensionärslägenheter i Kyrkoby.

Omvårdnadsledaren ansvarar för äldreomsorgens operativa verksamhet och har sitt kansli på Solgården.

Institutionsvård

Eckerö kommun har fyra andelsplatser på Oasen boende- och vårdcenter. Målet är dock att i första hand ta hand om de äldre på Solgården.

Mer information om institutionsvården på Oasen.ax.

 

Trygghetslarm

Trygghetslarmet är till för att skapa trygghet i hemmet och kan förlänga tiden du som äldre kan bo kvar i ditt eget hem. Larmet används om man blivit hastigt sjuk, fallit omkull eller behöver hjälp av någon annan orsak.

Trygghetslarmet är avgiftsfritt för användaren. Kommunen betalar även för ett nyckelskåp där räddningspersonalen hittar nyckeln.