Utbildnings- och fritidsnämnden

Utbildnings- och fritidsnämnden har verksamhetsansvar för Eckerö skola. I verksamheten ingår grundskolans årskurser 1-6, kommunens barnomsorg samt för- och eftermiddagsverksamhet och fritidsverksamhet.

Eckerö kommun ingår i kommunalförbundet Södra Ålands högstadiedistrikt med undervisning för årskurs 7-9 i Kyrkby högstadieskola i Jomala. 

Ledamöter och gruppvisa ersättare 2020-2023:

Ordinarie ledamöter:

Ordförande Mikael Selander
Hanna Sivén-Bell
Birgitta Österlund

Viceordförande Robert Söderlund
Gunilla Holmberg

Gruppvisa ersättare:

John Hilander
Åsa Häggblom
Catrin Lundberg

Tage Mattsson
Maria Sundholm-Mattsson