Utbildnings- och fritidsnämnden

Utbildnings- och fritidsnämnden har verksamhetsansvar för Eckerö skola. I verksamheten ingår grundskolans årskurser 1-6, kommunens barnomsorg samt för- och eftermiddagsverksamhet och fritidsverksamhet.

Eckerö kommun ingår i kommunalförbundet Södra Ålands högstadiedistrikt med undervisning för årskurs 7-9 i Kyrkby högstadieskola i Jomala. 

Ledamöter och gruppvisa ersättare 2024-2027

Ordinarie ledamöter:

Ordförande Gunilla Holmberg
Viceordförande Robert Söderlund
Lara Granlund
Mikael Stjärnfelt

Hanna Sivén-Bell

Gruppvisa ersättare:

Tage Mattsson
Fredrika Nordin
Maria Sundholm-Mattsson
Jan-Anders Öström

John Hilander