ESB Solgården

Solgården är ett effektiverat serviceboende beläget i Storby på Nyckelpigsgränd 21 med personal dygnet runt.

Solgården har 19 permanenta platser och 2 periodplatser. Periodplatserna är till för den som är sjuk eller har varit med om en olycka och behöver extra hjälp under en övergångsperiod. Det kan också handla om att samla krafter för att kunna bo kvar hemma längre. Periodplatserna erbjuder också till avlastning för närståendevårdare.

Personal på Solgården

På Solgården finns det personal dygnet runt som är närvårdare. Vardagar på dagtid är det också möjligt att få hjälp av hemsjukvården.

En läkare besöker Solgården en gång i månaden. Personalen på Solgården sköter också hemtjänsten hos de äldre som bor hemma.

Lunchservering

Solgårdens lunch serveras klockan 11.30 och riktar sig främst till kommunens pensionärer samt anhöriga till de boende på Solgården.