Hemtjänst

Om du behöver hjälp med de dagliga sysslorna i ditt hem på grund av sjukdom eller nedsatt funktionsförmåga kan du bli beviljad hemtjänst.

Det görs en individuell behovsprövning för att avgöra vilken grad av hemtjänst som är bäst för dig. Du kan då bl.a. få hjälp med:

 • måltider
 • personlig omvårdnad
 • hygien
 • bad/dusch
 • toalettbesök
 • på- och avklädning
 • klädvård
 • bäddning
 • sysselsättning, sociala kontakter och följeslagare.

Våra stödtjänster

Stödtjänster för Eckerös äldre kommuninvånare är:

 • matservice
 • trygghetslarm
 • trygghetsbesök
 • dagaktivitet på Solgården
 • inköp på Hugos

Stödtjänster blir du beviljad efter individuell behovsprövning.