Buss-, båt- och flygförbindelser

Kommunikationerna till Eckerö och Åland är goda. Välj mellan färja, flyg eller buss!

Buss

Tidtabell till och från Eckerö med lokaltrafikens bussar hittar du på Ålandstrafikens webbplats.

Se bussturlistor på Alandstrafiken.ax på Ålandstrafikens hemsida

Färja

Här hittar du turlistor för färjförbindelser till Åland:

Eckerö Linjen
Viking Line
Tallink Silja
Ålandstrafiken
 

Flyg

Airleap 
Stockholm Arlanda-Mariehamn
Åbo-Mariehamn

Finnair
Helsingfors-Mariehamn
Åbo-Mariehamn