Tomter till salu

Vill du bygga eget i Eckerö? Eller vill du etablera dig i Eckerö och söker tomt för din verksamhet? Vi har tomter för dig!

Industritomter

På Industrivägen i Storby industriområde finns tomter i olika storlekar. Kontakta oss så tar vi fram ett förslag som passar din verksamhet.

Området är detaljplanerat med industritomter. El och VA finns i tomtgräns. Pris 2,10 euro per kvadratmeter.

Se bilagor för mer information om detaljplaner, planbeskrivning för industriområdet samt karta med tomtpriser och tomter till salu.

Bostadstomter i Eckerö

Bostadsområde Haralds

Eckerö kommun erbjuder attraktiva tomter för nybyggnation på Haralds bostadsområde i Södra Storby. Tomterna har gång- och cykelavstånd till kommunala serviceinrättningar som daghem, skola och bibliotek liksom badstrand, färjeterminal och bussförbindelse till Mariehamn.

Priset uppgår till 3 euro per kvadratmeter, exklusive vatten och avlopp. Se bilagor för detaljplan och planbeskrivning för Haralds samt karta med tomtpriser och tomter till salu.

Bostadsområde Kyrkviken

På natur- och strandnära Kyrkviken har ett nytt bostadsområde planlagts. De flesta tomterna är flackt belägna på äldre ängsmark i naturtillstånd och omgivna av park- och skogsområden. Avståndet är cirka 4 kilometer till centrala Storby med skola och daghem och med avskild cykelväg längs hela huvudvägen. Gångavstånd till bussförbindelse till Mariehamn.

Vid stranden finns ett för rekreation avsatt område med färdigställd badstrand. Se bilagor för detaljplan och planbeskrivning för Kyrkviken samt karta med tomtpriser och tomter till salu.

Till och med 31.12.2023 ingår anslutningsavgifter för vatten och avlopp i tomtpriset på Kyrkvikens bostadsområde.

Läs mer om jordförvärv på Åland på regeringen.ax.