Infobladet

Senaste nytt om Eckerö hittar du i kommunens infoblad, som utkommer med ett nytt nummer varje månad med undantag för augusti.

Eckerö Info delas ut gratis till alla hushåll i Eckerö, men du kan också läsa infobladet som pdf direkt på webben.

Aktuella nummer av Eckerös infoblad som pdf

Annonsera i infobladet

Det är gratis att annonsera i infobladet för föreningar i Eckerö, mötesannonser för politiska partier samt samhällsinformation. Observera att det inlämnade materialet kan redigeras.

Skicka in ditt material till följande infoblad via e-post till info@eckero.ax eller genom att ringa på telefon 32930. Aktuell deadline hittar du i det senaste infobladet.

Annonspriser inkl. moms 2024:

  • Helsida 73,00 €
  • halvsida 48,00 €
  • 1/4 sida 25,00 €