Sevärdheter

Eckerö erbjuder mängder av rika naturupplevelser på land och till sjöss under året om. I kommunen finns också många sevärdheter, byggnader, minnesmärken och kulturlandskap som har en given plats i den svenska och åländska historien från vikingatiden och framåt.

Fornlämningar och skeppssättningar påminner om att Åland tidigt var ett centrum för kommunikationer i Östersjön. Det är lätt att göra en avstickare från landskapsvägen mot Marby. Då har du möjlighet att färdas en kilometer på den ursprungliga postvägen, samma väg som en gång var en del av riksvägen mellan Stockholm och Åbo.

Kyrkan

Eckerö sockenkyrka i Kyrkoby är helgad åt S:t Lars och uppfördes under den senare delen av 1200-talet. Vid kyrkomuren finns en gammal milstolpe med Gustav III:s namnchiffer. 

Läs mer om Eckerö sockenkyrka på Kyrkor.ax

Aktuellt i Eckerö-Hammarlands församling

Eckerö post- och tullhus

Tillsammans med den gamla postbryggan och monumentet över postrotemännen i Storby vittnar det pampiga post- och tullhuset om Eckerös stora betydelse för postforslingen över Ålands hav. Post- och tullhuset tillhör sedan 1994 landskapet Åland och förvaltas av Ålands landskapsregering.

Efter att Sverige förlorat kriget mot Ryssland 1808-1809 införlivades Åland och resten av Finland i det ryska riket. Det anspråkslösa postkontoret i Storby, som plötsligt låg vid Rysslands nya gräns mot väst, ansågs inte längre representativt. Istället ersattes kontoret med en pampig byggnad i empirestil som stod klar 1828. Byggnaden ritades av arkitekterna Carl Ludvig Engel och Carlo Bassi, och räknas som ett av Engels viktigaste byggnadsverk.

Byggnaden är idag ett säsongsöppet besöksmål. Ålands museum ordnar sommarutställningar med åländskt konsthantverk och design i huvudbyggnaden.

I norra längan finns ett Postrotemuseum som drivs av Eckerö hembygdsförening

Läs mer om Eckerö post- och tullhus på museum.ax

Postrodden

Årligen genomförs den så kallade Postrodden i till minne av den riskabla postgången över Ålands hav. Sen kan du fortsätta färden längs postvägen på Åland. Här finns rödfärgade kopior av de ryska avståndsstolparna som anger avståndet till Post- och tullhuset i Eckerö.

Historiska farvatten

Den svenska arméns slutstrid om det som kom att bli det ryska storfurstendömet Finland under kriget 1809 utkämpades på isen utanför Eckerö och Signilskär. Här drabbade svenska och ryska styrkor samman anförda av generalerna von Döbeln och Kulneff, kända personligheter från Fänrik Ståls sägner. Samma farvatten trafikeras idag av Eckerö Linjens flaggskepp m/s Eckerö sommar som vinter.

Fiskeläget i Käringsund

Käringsunds fiskeläge och naturhamn är en unik miljö med ett femtiotal sjöbodar och båthus. Åtskilliga scener i TV-serien "Vi på Saltkråkan" spelades in här sommaren 1966. Glöm heller inte bort att göra ett besök bland samlingarna i Ålands jakt- och fiskemuseum alldeles intill.

Läs mer om Ålands jakt- och fiskemuseum