Felrapportering i vägnätet

Vi välkomnar alla att rapportera in icke akuta problem, skador eller felaktigheter i vägnätet genom att använda Ålands landskapsregerings webbtjänst för felrapportering i vägnätet.

Rapporteringen gäller problem längs landskapets vägnät, det vill säga landsvägar och bygdevägar. Rapporteringsverktyget används för att ge en lägesbild för väghållaren Ålands landskapsregering.

Vid akuta problem kan du kontakta Vägjouren på telefon +358 405967625.

Ja, jag vill fylla i en felrapportering i vägnätet