Här hittar du som eckeröbo eller blivande sådan svar på frågor om byggande och boende, avfallshantering, vatten och avlopp med mera. Se sidomenyn till höger.

Kommuntekniker/byggnadsinspektör Emma Saarela och tekniker/byggnadsinspektör Lina Andersson finns på Södra Överbyvägen 8, 22270 Eckerö.
Kommunkansliet håller öppet alla vardagar kl. 09.00-15.00. 

Kontakta

Kommuntekniker/byggnadsinspektör Emma Saarela
Tel. (018) 329 330, +358 (0)457 595 8590
emma.saarela@eckero.ax 

Tekniker/byggnadsinspektör Lina Andersson
Tel. (018) 329 324, +358 (0)457 345 7552
lina.andersson@eckero.ax

 

Sök