Eckerö ligger högt på listan över platsen med mest soltimmar i Norden.

Med sina drygt 900 invånare är Eckerö både en ö och en kommun i landskapet Åland. Eckerö är Ålands och Finlands västligaste kommun. Avståndet till Mariehamn, Ålands enda stad, är ca. 35 km.

Eckerö kommun grundades 1869, efter att 1865 års kommunalförordning påbjudit att socknen och kyrkan skulle skiljas åt och kommunen styras av en kommunalstämma (dagens kommunfullmäktige) och en kommunalnämnd (idag kommunstyrelse). Kommunalstämman höll sitt första möte i februari 1869. Socknen Eckerö nämns i dokument första gången redan på 1400-talet.

Välkommen hit!