midsommar.gifVälkommen till Åland och det saltstänkta och gästvänliga Eckerö där tre horisonter stämmer möte!

I Eckerö finner besökaren en urgammal svensk kulturbygd. Eckerö är Finlands västligaste bebodda kommun i det svenskspråkiga och självstyrda Åland. Platsen rymmer såväl minnen från vikingafärder och tidiga bosättningar som från den medeltida riksvägen mellan Stockholm och Åbo, liksom postforslingen över Ålands hav. Här stod slutstriden om Åland och det blivande ryska storfurstendömet Finland 1809, och här låg i över ett sekel den ryske tsarens utpost och gränspostering i väster.

Med omvårdnad om det förflutna och med respekt för tidigare släktens arbete vill vi lägga ut kursen mot framtiden för kommande generationer genom nya kunskaper, öppna intryck och ett förtroendefullt samarbete med andra kommuner, landskap och regioner.

I Eckerö tog den åländska pensionatsverksamheten en gång sin början, och idag finns här alla möjligheter till ett varierat och avkopplande friluftsliv liksom till fast inflyttning för den som önskar bygga och bo.

Eckerö erbjuder gemenskap, en trygg uppväxtmiljö, aktiva föreningar och en god samhällsserviceför alla invånare och åldrar, vad gäller barnomsorg, äldrevård, idrott, ungdomsverksamhet och kulturliv.

I Eckerö finns viljan att verka för ett friskt hav, en god miljö och ren luft. Det innebär bl.a. långtgående ambitioner för att bygga ut avloppsledningsnätet och att förbättra reningsverket för att minska på miljöbelastningen i Östersjön, satsningar på återvinningsstationer och på vindkraft. I vår skola och i vår Agenda 21-grupp arbetar vi också medvetet med attitydförändringar för en hållbar utveckling både här hemma och utåt i en alltmer gränslös omvärld.