Grundskoleutbildning för vuxna

Nu är det dags att söka till Grundvux årskurs 2! Grundvux är grundskoleutbildning för vuxna, som du hittar mer information om på Ålands Folkhögskolas hemsida.

Kursstart för årskurs 2 är onsdagen den 28.08.2024. Ansökan till Grundvux görs via hemkommunen/utbildningsdistriktet, som senast den 13.05.2024 skickar godkänd ansökan till Folkhögskolan.

Vecka 21, dvs 20-24.05.2024, är det matematik- och språktest på Folkhögskolan mellan klockan 9-14. Vecka 22-23 kommer antagningsbesked.

Ansökningsblanketten hittar du här intill. Om du behöver hjälp med att fylla i blanketten kan du kontakta utbildningschef Mathias Eriksson på e-post mathias.eriksson@saud.ax eller per telefon 04575167156.