Föris och eftis hos Ugglorna

I Eckerö erbjuder kommunen föris- och eftisverksamhet vid Ugglorna på Eckerövägen 748 i Storby. Du hittar Ugglornas lokaler i det gamla Ålandsbankenhuset.

Eftis är frivilligt för barn och ordnas på barnens fritid efter skolan. Eftis är alltså inte till innehållet en fortsättning på barnens skoldag. Verksamheten ska vara mångsidig och stimulerande, men barnen ska också ha möjlighet till att vila eller fritt vara för sig själva om de vill.

Varför föris och eftis?

I Finland ingår morgon- och eftermiddagsverksamheten på föris och eftis i lagen om grundläggande utbildning. Barn i årskurs ett och två samt barn med specialbehov har därför lagenlig rätt till morgon- och eftermiddagsvård. Eftis är därmed en del av den fostrande gemenskap barnet omges av under sina första skolår.

Ofta börjar eller slutar föräldrarnas arbetsdag tidigare eller senare än barnets skoldag. Då kan barnet istället gå till föris och eftis. Utgångspunkten är att erbjuda barnet en trygg plats att vara på före eller efter skolan och på så sätt hjälpa familjerna i deras fostrande arbete. På eftis stöder man barnets växande och utveckling och skapar en grund för goda fritidssysselsättningar.

Med eftisverksamheten strävar man också efter att främja jämlikheten i samhället och förebygga utslagning.

Välkommen till Ugglorna!

Vi har verksamhet när skolan har öppet. Här kan du läsa mer om våra rutiner:

Ugglornas öppettider
Föris öppnar 07.00 (eller enligt behov)
Eftis stänger 17.00 (eller enligt behov)

Dagsrutiner (kan variera lite beroende hur skolåret ser ut)
07.00 – Ugglorna öppnar
Cirka 08.00 – Frukost
Cirka 08.40 – Vi går till skolan med barnen
Cirka 13.00-14.00 – Utevistelse
14.30-15.00 – Mellanmål
Cirka 15.00-15.30 – Frilek/pyssel
Cirka 15.30-16.30 – Utevistelse
17.00 – Ugglorna stänger

Vi har utevistelsen utanför Ålandsbankenhuset, i skogen eller på skolan. Ibland har vi specialaktiviteter med pyssel, ledda lekar, bakning, utflykter och annat. 

Personalen lagar frukost och mellanmål själva. Vi städar också våra utrymmen.

Ansökan, avgifter och uppsägning

Lämna in din ansökan till skolföreståndaren tillsammans med utredning av inkomstuppgifter.

Avgiften för enbart eftermiddagsvård eller både för- och eftermiddagsvård motsvarar 65 procent av avgiften för heldagsvård.

Uppsägningstiden för föris/eftis-plats är en månad och uppsägningen ska du göra skriftligen. Då barnet börjar tredje klass behöver platsen inte sägas upp.