Ansökan om barnomsorg

Barnomsorgen i Eckerö erbjuder heldagsvård, halvdagsvård samt fasta dagvårdstider för kommunens småbarnsfamiljer.

Heldagsvård beviljas i första hand till barn vars båda föräldrar arbetar eller studerar. 

Halvdagsvård innebär att familjen får fördela 25 timmar under veckan enligt önskemål och gäller i första hand familjer där ena eller båda föräldrarna arbetar. Familjen erlägger halvdagsavgift.

Dagvårdstider klockan 9-14 alternativt 9-15 med fredag ledig rekommenderar vi för barn vars ena förälder är hemma med ett yngre syskon, är arbetslös eller arbetssökande eller av annan orsak har en förälder som är hemma.

Enligt lag är kommunen bara skyldig att bevilja barnomsorg för ett äldre syskon som är tre år eller yngre under den period som mamman är hemma med familjens bebis och får moderskapspenning. Därför kan socialnämnden om det är platsbrist besluta om att inte bevilja plats för det äldre syskonet när perioden med moderskapspenning tar slut. Familjen erlägger halvdagsavgift.

Småbarnsavdelningen

På småbarnsavdelningen beviljas platser i första hand till barn vars föräldrar arbetar eller studerar. Deltidsplats kan beviljas för barn vars ena förälder är vårdledig eller annars hemma och vårdtiden är då i första hand mellan klockan 9-15 med fredag som ledig dag. Familjen erlägger halvdagsavgift.

Ansökan och uppsägning

Din ansökan om och uppsägning av barnomsorgsplats lämnar du in till Nyckelpigans föreståndare. 

Blanketter finns att skriva ut på denna sida.