Vattenledning i Käringsundsfaret

Uppdatering 3.5.2024: Vattenledningen är åtgärdad.

En vattenledning har flutit upp i faret in till Käringsund. Kommunen arbetar på att åtgärda problemet, dykare kommer att kontrollera ledningen under fredagen den 3 maj. Ledningen är utmärkt med flytmärken för synlighet. Båtfarare ombeds iaktta försiktighet.