Kungörelse, förslag till detaljplan för området Kråkskär

Kungörelse för utställande av detaljplan för området Kråkskär, se bilagorna här intill.