Äldrerådet 18.04.2023 kl 14:00

Publicerad 17.4.2023 09:23 | Uppdaterad 17.4.2023 09:25

Kallelse till äldrerådet 

 

Sammanträdestid                                 Tisdag den 18.04.2023 kl. 14.00

Sammanträdesplats                             Kommunkansliet

 

                                      F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

                   ÄR § 10                     Kallelse och beslutsförhet

                   ÄR § 11                    Godkännande och komplettering av föredragningslistan

                   ÄR § 12                    Val av protokolljusterare, tid

                   ÄR § 13                     Kriterier närståendevård

                   ÄR § 14                     Remiss, lagförslag om ändring av klientavgifter inom socialvården