Kallelse till äldrerådet 13.04.2023 kl 14:00

Publicerad 11.4.2023 14:41 | Uppdaterad 11.4.2023 14:49

Sammanträdestid                                 Torsdag 13.04.2023 kl. 14.00

Sammanträdesplats                             Kommunkansliet

 

                                      F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

                   ÄR § 1                       Kallelse och beslutsförhet

                   ÄR § 2                       Godkännande och komplettering av föredragningslistan

                   ÄR § 3                       Val av protokolljusterare, tid

                   ÄR § 4                       Delgivningar

                   ÄR § 5                        Kommunal fixartjänst                 

                   ÄR § 6                       Kommunal plogningstjänst för äldre

                   ÄR § 7                       Ekergårdens lokaler

                   ÄR § 8                       Oulumo, tjänst för förebyggande av ensamhet för äldre

                   ÄR § 9                       Stöd för rörlighet