Kallelse, kommunstyrelsens budgetseminarium onsdagen den 02.11.2022

Publicerad 28.10.2022 16:25

Sammanträdestid

onsdagen 02.11.2022 kl. 09:00

 

Sammanträdesplats        Eckerö Hotell och restaurang

 

 

                F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

 

KS § 285                Kallelse och beslutförhet

KS § 286                Val av protokolljusterare, tid

KS § 287                Godkännande och komplettering av föredragningslistan

KS § 288                Budget 2023 och ekonomiplan 2024 – 2025

 

 

 

Eckerö 28.10.2022

 

 

Jan-Anders Öström

Kommunstyrelsens ordförande

 

Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 04.11.2022 på kommunkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens hemsida www.eckero.ax.