Kallelse, Kommunstyrelsens sammanträde 14.02.2023 kl. 18:30

Publicerad 8.2.2023 11:04

Sammanträdestid

 

tisdagen                            14.02.2023 kl. 18:30

 

Sammanträdesplats          Kommunkansliet

 

 

F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

 

KS § 41  Kallelse och beslutförhet

KS § 42  Val av protokolljusterare, tid

KS § 43  Godkännande och komplettering av föredragningslistan

KS § 44  Kejsar Alexander den II:s stipendium 2022

KS § 45  Revisionsrapport 2021

KS § 46  Instruktion, äldreråd

KS § 47  Motion: Fullmäktigeledamöter i kommunfullmäktige

KS § 48  Remiss, lagförslag om dricksvattenkvalitet

KS § 49  Arbetsbeskrivning fritidsledare

KS § 50  Tjänstebeskrivning löneadministratör/byråsekreterare

KS § 51  Arbetsbeskrivning kock

KS § 52  Arbetsbeskrivning ansvarig kock

KS § 53  Arbetsbeskrivning lokalvårdare

KS § 54  Rekrytering: kommundirektör

KS § 55  Kanalbron i Käringsund

KS § 56 Hammarlands kommuns återinträde i Oasen k.f.

 

Eckerö 08.02.2023

 

 

Jan-Anders Öström

Kommunstyrelsens ordförande

 

Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 17.02.2023 på kommunkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens hemsida www.eckero.ax.