Kallelse, kommunstyrelsens sammanträde 25.04.2023 klockan 18:30

Publicerad 21.4.2023 13:57

Sammanträdestid            tisdagen 25.04.2023 kl. 18:30

 

Sammanträdesplats        Kommunkansliet

 

 

F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

 

KS § 115                Kallelse och beslutförhet

KS § 116                Val av protokolljusterare, tid

KS § 117                Godkännande och komplettering av föredragningslistan

KS § 118                Delgivningar

KS § 119                Val av arbetarskyddsfullmäktige

KS § 120                Kommunal fixartjänst

KS § 121                Ansökan om momsfri socialservice

KS § 122                Kommunal plogningstjänst för äldre

KS § 123                Oulumo, tjänst för förebyggande av ensamhet bland äldre

KS § 124                Stöd för rörligheten

KS § 125                Personalens vårfest

KS § 126                Anhållan om tilläggsanslag

KS § 127                Principer för beviljande av skolskjuts

KS § 128                Kommunens arkivfunktion

KS § 129                Oasen förbundsfullmäktige 12.5.2023

KS § 130                Kansliets öppethållningstider fredagar 01.06 - 11.08.2023

KS § 131                Rekrytering: kommundirektör

 

 

 

Eckerö 21.04.2023

 

 

Jan-Anders Öström

Kommunstyrelsens ordförande

 

Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 28.04.2023 på kommunkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens hemsida www.eckero.ax.