Kallelse till kommunstyrelsens sammanträde tisdagen den 11.10.2022 klockan 18.00

Publicerad 7.10.2022 09:25

Sammanträdestid

tisdagen 11.10.2022 kl. 18:00

 

Sammanträdesplats        Kommunkansliet

 

 

                                                         F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

 

KS § 231                              Kallelse och beslutförhet

KS § 232                              Val av protokolljusterare, tid

KS § 233                              Godkännande och komplettering av föredragningslistan

KS § 234                              Presentation, det kommunala va-samarbetet

KS § 235                              Delgivningar

KS § 236                              Tillsättande av arbetsgrupp

KS § 237                              Remiss, ny vägtrafilag

KS § 238                              Riksdagsvalet 2023

KS § 239                              Andelar, Oasen boende- och vårdcenter k.f.

KS § 240                              Budget 2023, Oasen kf.

KS § 241                              Oasen k.f. förbundsfullmäktigemöte 14.10.2022

KS § 242                              Budget, Ålands kommunförbund k.f.

KS § 243                              Kommunernas socialtjänst k.f. budget 2023

KS § 244                              Utlåtandebegäran angående arbetad övertid

KS § 245                              Arbetsbeskrivning, ansvarig närvårdare

KS § 246                              Omorganiseringar inom äldreomsorgen

KS § 247                              Begäran om utlåtande över ansökan om jordförvärv, Bostads Ab Finbo

KS § 248                              Vårdbiträde, Eckerö Kommun

KS § 249                              Rekrytering av byggnadsinspektör/tekniker

KS § 250                              Dataskyddsombud, förfrågan av Ålands kommunförbund

 

 

Eckerö 07.10.2022

 

 

Jan-Anders Öström

Kommunstyrelsens ordförande

 

Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 14.10.2022 på kommunkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens hemsida www.eckero.ax.