Kallelse till kommunstyrelsens sammanträde tisdagen den 15.08.2023 klockan 18:30

Publicerad 10.8.2023 15:01

Sammanträdestid            tisdagen 15.08.2023 kl. 18:30

 

Sammanträdesplats        Kommunkansliet

 

                      F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

 

KS § 201     Kallelse och beslutförhet

KS § 202     Val av protokolljusterare, tid

KS § 203     Godkännande och komplettering av föredragningslistan

KS § 204     Delgivningar

KS § 205     Avskrivningar

KS § 206     Per capsulam: Rekrytering av vik. omvårdnadsledare

KS § 207     Per capsulam: Rekrytering av vik fritidsledare och idrottslärare

KS § 208     Revisionsrapport 2022

KS § 209     Delårsrapport 2023

KS § 210     Presidentval 2024

KS § 211     Kommunal fixartjänst

KS § 212     Kriterier för uthyrning av bostäder i Ekebo

KS § 213     Uppdatering av förvaltningsstadga

KS § 214     Upphandlingsdirektiv

 

Eckerö 10.08.2023

Jan-Anders Öström

Kommunstyrelsens ordförande

 

Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 18.08.2023 på kom-munkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens hemsida www.eckero.ax.