Kallelse till kommunstyrelsens sammanträde tisdagen den 21.05.2024 klockan 18:30

Publicerad 16.5.2024 10:15 | Uppdaterad 16.5.2024 10:18

Sammanträdestid        tisdagen 21.05.2024 kl. 18:30
Sammanträdesplats    Kommunkansliet

    F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

KS § 122    Kallelse och beslutförhet
KS § 123    Val av protokolljusterare, tid
KS § 124    Godkännande och komplettering av föredragningslistan
KS § 125    Information om äldreomsorgen
KS § 126    Konfidentiellt, Rättelseyrkande över serviceavgift
KS § 127    Ändring av serviceavgifterna inom äldreomsorgen
KS § 128    Delgivningar
KS § 129    Bentes sommarpaket
KS § 130    Begäran om synpunkter på ämnesförslag till seminarium 12.9.2024
KS § 131    Remiss, landskapsregeringens program för integrationsfrämjande
KS § 132    Remiss, förslag till informationshanteringslag för Åland
KS § 133    Anhållan om busshållplats Marby
KS § 134    Ålands vindenergi andelsstämma 28.05.2024

Eckerö 16.05.2024 

Ann-Sofi Stjärnfelt
Kommunstyrelsens ordförande

Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 24.05.2024 på kommunkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens hemsida www.eckero.ax.