Kallelse, kommunstyrelsens sammanträde tisdagen 24.01.2023

Publicerad 20.1.2023 10:34

OBS, sammanträdet börjar klockan 18:00

Sammanträdestid            tisdagen 24.01.2023 kl. 18:00

 

Sammanträdesplats        Kommunkansliet

 

 

F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

 

KS § 17  Kallelse och beslutförhet

KS § 18  Val av protokolljusterare, tid

KS § 19  Godkännande och komplettering av föredragningslistan

KS § 20  Möte med Vind AX 26.01.2023

KS § 21  Aktuella frågor inom äldreomsorgen år 2023

KS § 22  Kallelse till Öjvägens väglags årsstämma

KS § 23  Remiss, lagförslag om vattenlag

KS § 24  Markbyte, revidering av detaljplan i Storby bostadsområde

KS § 25  Markbyte, revidering av detaljplan i Storby bostadsområde Västerskog, Stenbacka och Olers

KS § 26  Markköp, revidering av detaljplan i Storby bostadsområde, Bettylund

KS § 27  Begäran om utlåtande över ansökan om jordförvärv, Holmberg E.

KS § 28  Hörande av personal gällande ändring av tjänsten som hemserviceledare i Eckerö kommun

 

Eckerö 20.01.2023

 

 

Jan-Anders Öström

Kommunstyrelsens ordförande

 

Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 27.01.2023 på kommunkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens hemsida www.eckero.ax.