Kallelse till kommunstyrelsens sammanträde tisdagen den 30.05.2023 klockan 18:30

Publicerad 26.5.2023 09:20 | Uppdaterad 26.5.2023 09:30

Sammanträdestid            tisdagen 30.05.2023 kl. 18:30

 

Sammanträdesplats        Kommunkansliet

 

 

F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

 

KS § 148                Kallelse och beslutförhet

KS § 149                Val av protokolljusterare, tid

KS § 150                Godkännande och komplettering av föredragningslistan

KS § 151                Delgivningar

KS § 152                Bokslut och verksamhetsberättelse år 2022

KS § 153                Budgetdirektiv 2024

KS § 154                Återbetalning, lån

KS § 155                Fyllnadsval, närings- och kulturnämnden

KS § 156                Lokal justeringspott juni 2023

KS § 157                Arbetarskyddskommission för åren 2023 – 2024

KS § 158                Utbildning, arbetarskyddsfullmäktige

KS § 159                Arbetsbeskrivning för fritidspedagog

KS § 160                Ålands Vatten Ab, bolagsstämma 31.5.2023

KS § 161                Begäran om utlåtande över ansökan om  jordförvärv, Norin G.

KS § 162                Begäran om utlåtande över ansökan om jordförvärv, Eklunds Åkeri Ab

KS § 163                Svinryggens Deponi Ab, bolagsstämma 5.6.2023

KS § 164                Begäran om synpunkter på fiskeleaderstrategi 2023-2027

KS § 165                Begäran om synpunkter, busstidtabeller 2024

KS § 166                Kommunforum

KS § 167                Markköp

KS § 168                Åsub, medborgarundersökning

KS § 169                Rekrytering av tillförordnad byggnadsinspektör /tekniker

KS § 170                Anhållan om semester, Tf. kommundirektör

KS § 171                Rekrytering av vik. fritidsledare och idrottslärare

 

 

Eckerö 26.05.2023

 

 

Jan-Anders Öström

Kommunstyrelsens ordförande

 

Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 02.06.2023 på kommunkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens hemsida www.eckero.ax.