Kallelse till kommunstyrelsens sammanträde tisdagen den 31.10.2023 klockan 18:30

Publicerad 27.10.2023 14:31 | Uppdaterad 27.10.2023 14:33

Sammanträdestid tisdagen 31.10.2023 kl. 18:30

Sammanträdesplats    Kommunkansliet

    F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

KS § 317    Kallelse och beslutförhet
KS § 318    Val av protokolljusterare, tid
KS § 319    Godkännande och komplettering av föredragningslistan
KS § 320    Delgivningar
KS § 321    Utlåtande över ansökan om jordförvärv, Simionescu R
KS § 322    Utlåtande över ansökan om jordförvärv, Rusins Rusina
KS § 323    Utlåtande trafiktillstånd
KS § 324    Oasen förbundsfullmäktige 15.11.2023
KS § 325    Upphandling av övrigt vårdmaterial
KS § 326    Uppdatering av personalpolicy
KS § 327        Tjänstebeskrivning samt delegeringsordning för barn- och äldreomsorgsledare
KS § 328    Delegeringsordning för omvårdnadsledare
KS § 329    Vägnamnsprinciper
KS § 330    Budget 2024 och ekonomiplan 2025 – 2026
KS § 331    Kommunal Inkomstskatt 2024
KS § 332    Kommunal fastighetsskatt 2024
KS § 333    Hundskatt för skatteåret 2023

Eckerö 27.10.2023 
Jan-Anders Öström
Kommunstyrelsens ordförande

Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 03.11.2023 på kommunkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens hemsida www.eckero.ax.