Kallelse, Närings- och kulturnämndens sammanträde 17.04.2023 kl. 18:00

Publicerad 14.4.2023 14:16 | Uppdaterad 14.4.2023 14:17

Sammanträdestid            måndagen den 17.04.2023 kl. 18:00

 

Sammanträdesplats        Kommunkansliet

 

 

F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

 

NKN § 1                                Kallelse och beslutsförhet

NKN § 2                                Val av protokolljusterare, tid och plats

NKN § 3                                Godkännande och komplettering av föredragningslistan

NKN § 4                                Verksamhetsberättelse 2022

NKN § 5                                Ålandskampanj i Hufvudstadsbladet

NKN § 6                                Bentes sommarpaket

NKN § 7                                Aktivitetsbiljetter 2023

NKN § 8                                Annonsering, tidningen Saaristouutiset

 

 

Eckerö den 13.04.2023

 

Johan Hilander

Ordförande