Kallelse till Närings- och kulturnämndens sammanträde måndagen den 04.09.2023 klockan 18:30

Publicerad 30.8.2023 15:54

Sammanträdestid: Måndagen den 04.09.2023 kl. 18:30

Sammanträdesplats: Kommunkansliet

                             F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

NKN § 9             Kallelse och beslutsförhet

NKN § 10           Godkännande och komplettering av föredragningslistan

NKN § 11           Val av protokolljusterare, tid och plats

NKN § 12           Fyllnadsval, närings- och kulturnämnden

NKN § 13           Delårsrapport 2023

NKN § 14           Bentes sommarpaket

NKN § 15           Initiativ till diskussion med Ålands Kenneldistrikt r.f.

NKN § 16           Verksamhetsmål 2024 – 2026 samt avgifter

NKN § 17           Kulturpolitisk strategi för Åland 2023-2030

NKN § 18           Tystnadsplikt för förtroendevalda

NKN § 19           Ansökan om vägnamn Skeppsvik

NKN § 20           Anhållan om byte av vägnamn, Furubo

 

Eckerö den 30.08.2023

Johan Hilander

Ordförande