Kommunernas socialtjänst förbundstämma protokoll 15.6.2023

Publicerad 20.6.2023 11:32 | Uppdaterad 20.6.2023 11:39

Kommunernas socialtjänst kf höll stämma torsdagen 15 juni 202. Där behandlades paragraferna 1-10.

Protokollet justerades måndagen 19 juni 2023 och finns tillgängligt på www.kst.ax samt på kommunalförbundets kansli på skarpansvägen 30.

Kommunalförbundet anslog det akuella protkollet på förbundets elektronska anslagstavla 19.6.2023. Medlemmskommuner och dess medlemmar anses ha fått del av besluten i protokollet den sjunde dagen efter att meddelandet publicerades på kommunalförbundets elektroniska anslagstavla.

Medlemskommunerna ombeds kungöra detta meddelande på sina egna anslagstavlor samt hålla protokollet till allmänt påseende.