Kungörelse Ålands Kommunförbunds höststämma 25.11.2022

Publicerad 1.12.2022 07:51 | Uppdaterad 1.12.2022 07:58

Ålands kommunförbunds höstmöte 25.11.2022, där behandlades §6-8 samt fastställdes budget och ekonomiplan för 2024-2025